Grazas polo seu interese en participar na Maker Faire Galicia 2024!

Antes de acceder ao formulario facilitámoslle os nosos criterios básicos de selección á hora de valorar os proxectos presentados:

  • Grado de innovación, impacto e desenvolvemento do proxecto.
  • Carácter colaborativo e código aberto
  • Que sexa un proxecto novo
  • Presentación do proxecto
  • O grado de interactividade co público na feira.
  • No caso de asociacións ou comunidades de makers, valoraremos o seu carácter aberto e sen ánimo de lucro.

Quedan excluídos :

  • Candidaturas de distribuidores de produtos realizados por terceiros.
  • Candidaturas que presenten o seu proxecto de forma estática, sen realizar demostración de ningún tipo durante o evento.
  • No caso de repetición de proxectos similares, respectaremos a orde de inscrición para facer unha pequena selección dos mesmos.

  

Contacto:

maker@makerfairegalicia.com