Makers de mérito

Na Maker Faire Galicia queremos premiar o traballo de todos/as aqueles/as makers que axudan a que o Movemento Maker siga crecendo, por iso en cada edición outorgamos un premio ao mérito Maker. Aquí figuran tódolos/as galardoados/as.