Aviso legal

O presente sitio web é propiedade e está xestionado por Design Thinkers & Makers S.L (en adiante Maker Faire Galicia) cuxo CIF é B70515564 e se atopa inscrita no rexistro mercantil de Santiago de Compostela, tomo 301, libro 0, folio 206 da sección 8.

Condicións xerais de uso:

O uso do presente sitio web ríxese polas normas establecidas no presente aviso legal conforme ás leis españolas. Co seu uso, o usuario comprométese a empregar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados a o orden público.

O Usuario que accede ó Sitio Web debe cumplir estas Condicións Xerais y as especiais instruccións de uso que se lle mostren en cada momento. Así mesmo, se compromete a obrar sempre conforme á ley, ós bos costumes a ás esixencias de boa fe, empregando a dilixencia adecuada á natureza do servizo do que desfruta. Así, o Usuario non poderá efectuar modificación nin alteración algunha dos contidos do Sitio Web, a excepción dos datos que o propio Usuario introducira, nin perxudicara de forma algunha a súa integridade ou funcionamento.

Maker Faire Galicia resérvase o dereito a modificar os termos de uso e política de privacidade, sempre conforme á normativa de aplicación, dacordo co seu propio criterio ou motivado por cambios lexislativos ou doctrinais. Inmediatamente despois de publicar os cambios, ditas modificacións aplicarán a todos os Usuarios que accedan á súa páxina web e/ou redes sociais.

Responsabilidade de Maker Faire Galicia

Maker Faire Galicia resérvase o dereito a realizar modificacións no Sitio Web, así como nestas Condicións Xerais. Por outro lado, e dada a especial natureza do medio escollido para comunicarse cos Usuarios, Maker Faire Galicia non pode asumir responsabilidade:

Pola imposibilidade temporal de acceso ó Sitio Web nun momento determinado, ou á información concreta de entre os incluidos en Maker Faire Galicia ou en aqueles sitios Web ós que o Usuario acceda mediante ligazóns de hipertexto situados no Sitio Web.

Pola exactitude ou actualidade dos contidos, informacións e ofertas de produtos e servizos suministrados.

No Sitio Web existen informacións simplificadas, ou ben redactadas co ánimo de facer máis fácil a súa comprensión polo Usuario medio, polo que Maker Faire Galicia non se fai responsable polas interpretacións erróneas ás que poida dar orixe a información aquí presentada, salvo actuación neglixente por parte de Maker Faire Galicia no exercicio das súas funcións, tal e como se describen nas presentes Condicións Xerais.

Maker Faire Galicia non responderá en ningún caso polos danos orixinados como consecuencia de feitos fortuitos ou imprevisibles, nin por aqueles que sexan consecuencia do comportamento neglixente do Usuario.

Responsabilidade de usuario de sitio web

O Usuario comprométese a:

Facer un uso adecuado e lícito do sitio web así como dos contenidos e servizos, de conformidade coa lexislación aplicable en cada momento, as Condicións Xerais de Uso, a moral e bos costumes xeralmente aceptados e o orden público. Así como proverse de todos os medios e requerimentos técnicos que se precisen para acceder ó sitio web ou rede social.

Facilitar información veraz ó cumplimentar cos seus datos de carácter persoal os formularios e a mantelos actualizados en todo momento de forma que responda, en cada momento, á situación real do Usuario. O Usuario será o único responsable das manifestaciones falsas ou inexactas que realice e dos perxuizos que cause a DESIGN THINKERS & MAKERS S.L. ou a terceiros pola información que facilite.

Propiedade intelectual dos contenidos do sitio web

Todos os elementos que forman o sitio Web, así como a súa estrutura, deseño e código fonte da mesma, están licenciados a Maker Faire Galicia estando protexidos, sen limitacións polas leis de propiedade intelectual do Reino de España e polos Tratados e Convenios internacionais que resulten de aplicación. Prohíbese a reprodución total ou parcial dos contidos deste sitio Web, así como a súa modificación e/ou distribución sen citar a súa orixe ou solicitar previamente autorización.

Xurisdicción

Todo litixio ou controversia que xurda entre Maker Faire Galicia e un Usuario sobre a interpretación ou a aplicación destas Condicións Xerais ou, en xeral, relacionado de manera directa ou indirecta coa utilización dos servizos ofrecidos no Sitio Web será resolto polos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela.

Como requisito previo ó comienzo do litixio, Maker Faire Galicia e o Usuario se obligan a negociar de boa fe para resolver o litixio ou controversia durante o plazo de un (1) mes contado desde a data en que unha das partes notifique por escrito á outra a súa pretensión potencialmente litixiosa.

 

Política de Privacidade

En cumplimiento do disposto na lexislación relativa á protección de datos, e concretamente no Reglamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consejo, de 27 de abril Maker Faire Galicia informa que:

Por unha parte, os datos recabados na sección de contacto non serán incorporados a ningún ficheiro, e serán tratados coa finalidade de atender as súas peticións ou requerimentos. Unha vez finalizada, os mesmos serán eliminados. As categorías de datos corresponden a datos identificativos e de contacto.

Por outra parte, os datos personais que nos sexan proporcionados na subscripción do newsletter serán incorporados para o seu tratamento en ficheiros automatizados, cuxo responsable é DESIGN THINKERS & MAKERS S.L. As categorías de datos que vostede queira ceder a Maker Faire Galicia corresponderán a datos de contacto. A finalidade corresponde á xestión de aqueles subscritos ó newsletter directamente da web. O tiempo de conservación dos seus datos será o correspondente ó tiempo que dure a relación, ou ata que exercite os seus dereitos de supresión ou cancelación.

O tratamento dos datos personais levados a cabo por Maker Faire Galicia responde exclusivamente ós fins establecidos anteriormente e correspondentes ós que lle fueron requeridos. Estando lexitimada ó tratamiento polo consentimento que expresamente se otorgou óaceptar estas condicións.

Ditos datos, en calquera dos casos, non serán transferidos a terceiras persoas sen o correspondente consentimento previo, nin fóra dos casos expresamente previstos na lexislación de protección de datos.

Informámoslle igualmente de que, en calquera caso, pode exercitar os seus dereitos de acceso ós seus datos personais, de rectificación ou supresión, á limitación do seu tratamento, á súa oposición ó tratamiento ou á portabilidade de datos dirixíndose ó responsable de tratamento na seguinte dirección: Rúa do Tambre, número 61, CP: 15704, Santiago de Compostela, e adxuntando unha fotocopia do seu DNI. Ou tamén á siguiente dirección de email: makersgalicia@gmail.com

Igualmente recórdaselle que vostede ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

 

Política de Cookies

Información xeral

Unha cookie é un ficheiro que se descarga no teu ordenador ó acceder a unha determinada páxina web. As cookies permiten a dita páxina web, entre outras cousas, almacenar e recuperar información sobre hábitos de navegación dun usuario ou do seu equipo e, dependendo da información que conteñan e da forma en que empregue o seu equipo, poden utilizarse para recoñecer ó usuario e mellorar o servizo ofrecido.

Tipos de cookies

Esta web emprega cookies propias e cookies de terceiros, puidendo tratarse de cookies de sesión ou cookies persistentes. O uso destas Cookies permítenos optimizar a túa navegación, adaptando a información e os servizos ofrecidos ós teus intereses, para proporcionarte unha experiencia máis áxil e intuitiva. As Cookies asócianse unicamente a un usuario anónimo e ó seu ordenador/dispositivo e non proporcionan referencias que permitan coñecer datos persoais.

Consentimento

Ó aceptar o aviso que aparece cando entras nesta página estás consentido o uso destas.

Modificar a configuración das cookies

Podes restrinxir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no teu equipo mediante a configuración das opcións do navegador instalado no teu ordenador:

Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=”ie-10″
FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=”es”
Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

A configuración do teu navegador para rexeitar todas as cookies ou, expresamente as cookies da presente web non te impedirán navegar pola mesma, aínda que dita navegación non poderá desfrutar das funcionalidades que requiran a instalación dalgunha delas, en concreto, as funcionalidades indicadas nas cookies propias.